submit


Dream kung ano ang gusto mo sa panaginip, pumunta sa kung saan nais mong pumunta, kung ano ang nais mong maging. Dahil ikaw lamang magkaroon ng isang buhay at isang pagkakataon na gawin ang lahat

About